PROGRAM HÖSTEN & VÅREN 10/11

FARMORS ALLA PENGAR


Av Ulf Nilsson

Plötsligt en dag blir farmor alldeles snurrig.

– Och vem är du då? säger farmor. Har du inga föräldrar? Fast jag tycker jag känner igen dig. Är du mitt barn? John? Hur ska jag klara mig, John...när alla vill ta mina sista pengar!?

– Du är ju min farmor. Känner du inte igen mig? John är min pappa. Och pengar...det har du väl på banken?


En rörande och humoristisk berättelse om hur det kan kännas för ett barnbarn, när farmodern plötsligt tappar minnet och börjar bete sig konstigt.

Medverkande: Maria Fahl-Vikander och Tomas Karlström.

--------------------
Pris: 1:a föreställningen, 5900 kronor. Påföljande, 5700 kronor. (Inklusive sociala avgifter.)
Reseersättning: 4 kronor per kilometer.
Logi: Tillkommer eventuellt.
Ujämningsbidrag i Göteborgs kommun: 50 procent av arvodet.
Samarbete: Pjäsen görs i samarbete med Colombine Teaterförlag.

Vid speciella event, företagsspelningar och spelningar utomhus gäller speciell prissättning. Kontakta Tomas K för dessa uppgifter.